CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 10.05.2016 Predsedajúci: J. Běhounek
09:54:40Zahájení
09:54:401 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2016
10:09:02Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
10:11:53Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
10:12:52Kasal Jan Mgr. Ing.2Diskuse
10:14:05Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:16:39Černý Radek MUDr.1Diskuse
10:18:18Černý Radek MUDr.2Diskuse
10:19:01Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:21:01Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
10:22:25Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:22:30Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:23:45Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:26:50Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:28:37Černý Radek MUDr.3Diskuse
10:30:44Soukup Jaroslav Ing. MBA1Diskuse
10:31:49Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:34:18Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:36:17Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
10:40:42Kodet Václav Ing.1Diskuse
10:42:05Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
10:43:59Černý Radek MUDr.4Diskuse
10:45:57Vlček Lukáš Bc.1Diskuse
10:48:33Komínek Josef1Diskuse
10:48:37Číž Josef1Diskuse
10:49:15Vystrčil Miloš RNDr.4Diskuse
10:50:512 Zpráva o činnosti rady kraje
10:52:18Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:53:27Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:56:55Fialová Jana Ing.1Diskuse
10:57:25Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:58:28Joukl Libor Ing.2Diskuse
11:01:56Vlček Lukáš Bc.1Diskuse
11:03:23Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:04:16Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:07:19Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:10:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:10:29Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:11:09Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:11:47Joukl Libor Ing.3Diskuse
11:12:32Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:14:553 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
11:14:57Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:15:32Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:16:49Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:19:04Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:25:28Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:26:55Chlád Zdeněk1Diskuse
11:28:34Joukl Libor Ing.1Diskuse
11:29:07Fialová Jana Ing.1Diskuse
11:29:29Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:31:02Benc Ota Mgr.2Diskuse
11:31:58Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:32:31Necid Radovan Ing.1Diskuse
11:33:11Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:33:47Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:33:50Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.3Diskuse
11:33:54Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:34:14Joukl Libor Ing.2Diskuse
11:35:25Houška Miroslav Ing.4Diskuse
11:35:34Joukl Libor Ing.3Diskuse
11:37:424 Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2016
11:39:095 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2016
11:39:46Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:40:57Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
11:42:176 Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2016 (VIP akce schvalované Zastupitelstvem Kraje Vysočina) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
11:42:56Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:44:237 Českokrumlovské prohlášení- Sousedství 2030: Dialog mezi regiony Rakouské republiky a České republiky (dále jen Českokrumlovské prohlášení)
11:45:57Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:47:15Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:48:57Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:50:11Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:51:09Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:54:04Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.3Diskuse
11:56:348 Prohlášení ministra zahraničních věcí, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmanů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina k projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
11:57:40Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:58:289 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12:01:3910 Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020
12:03:07Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:09:38Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:12:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:13:43Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
12:16:25Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:18:18Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:21:46Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
12:25:20Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:27:38Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
12:28:4811 Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12:30:2314 9. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
12:31:15Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:34:5085 Návrh na schválení rozšíření projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace – Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
12:36:4615 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2016
12:36:50Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:40:5016 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
13:17:53Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:20:2117 Darování zařízení Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
13:20:20Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:20:30Joukl Libor Ing.2Diskuse
13:22:20Joukl Libor Ing.3Diskuse
13:22:41Necid Radovan Ing.1Diskuse
13:23:3041 Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
13:23:31Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:23:50Necid Radovan Ing.1Diskuse
13:24:32Joukl Libor Ing.2Diskuse
13:26:1256 Cena Kraje Vysočina - Skutek roku 2015
13:26:11Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:27:4657 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:27:55Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:29:1758 Povinné přílohy žádosti o podporu projektu Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu a zajištění předfinancování a spolufinancování projektu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
13:29:34Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:31:23Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:32:44Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:33:5674 Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
13:33:56Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:34:06Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:35:0775 Předfinancování projektů Transformace Domova Háj I. - III. a Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II.
13:35:07Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:36:5788 Návrh na financování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2016 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
13:36:56Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:38:00Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:46:27Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
13:49:14Černá Marie Ing.1Diskuse
13:52:11Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:58:36Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
14:02:15Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
14:05:49Krčál Petr Mgr. Bc.3Diskuse
14:11:5989 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“, dofinancování sociálních služeb zahrnutých do projektu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
14:11:58Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:16:2576 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
14:16:24Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:16:29Chlád Zdeněk1Diskuse
14:18:0977 Schválení návrhů plánů dílčích povodí pro území Kraje Vysočina
14:18:08Chlád Zdeněk1Diskuse
14:20:3178 FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2016 - návrh na poskytnutí dotací
14:20:30Chlád Zdeněk1Diskuse
14:23:4684 Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2015
14:23:45Chlád Zdeněk1Diskuse
14:24:08Hodáč Pavel1Diskuse
14:25:24Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
14:27:4090 Rozprava členů zastupitelstva
14:27:39Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
14:28:43Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
14:29:50Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse