CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2015 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 15.12.2015 Predsedajúci: J. Běhounek
09:57:176. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
09:57:171 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2015
10:02:44Chlád Zdeněk1Diskuse
10:10:42Kučerová Pavla1Diskuse
10:12:182 Zpráva o činnosti rady kraje
10:13:25Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:14:27Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:18:29Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:21:22Fialová Jana Ing.1Diskuse
10:23:32Fialová Jana Ing.2Diskuse
10:23:35Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:23:38Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
10:24:20Chlád Zdeněk1Diskuse
10:25:41Fialová Jana Ing.3Diskuse
10:26:25Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:26:57Chlád Zdeněk2Diskuse
10:27:42Benc Ota Mgr.3Diskuse
10:28:16Chlád Zdeněk3Diskuse
10:28:46Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
10:31:18Vlček Lukáš Bc.1Diskuse
10:32:30Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:37:11Fialová Jana Ing.4Diskuse
10:38:58Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:39:02Joukl Libor Ing.2Diskuse
10:41:52Benc Ota Mgr.4Diskuse
10:42:473 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:42:51Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:46:00Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:47:31Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:50:01Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:50:52Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:56:22Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:00:24Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
11:02:164 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016
11:03:10Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:06:53Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:08:145 Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
11:09:256 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
11:10:397 Náhrada výdělku
11:11:558 Stanovení důležitých termínů na rok 2016
11:12:459 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava
11:15:4810 Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11:17:4111 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
11:19:08Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:19:11Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:22:2512 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
11:22:24Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:24:5513 Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
11:26:24Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:27:26Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:30:04Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:32:12Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:34:0414 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
11:34:07Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:46:57Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:47:22Kodet Václav Ing.1Diskuse
11:49:26Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:50:30Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:54:24Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:55:50Dobrý Zdeněk PhDr.1Diskuse
11:57:17Číž Josef1Diskuse
12:01:0482 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01313.0001 - Nástavba softbalových kabin TJ Jiskra Havlíčkův Brod
12:01:28Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:02:33Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
12:03:2515 Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce
12:03:25Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:03:47Kopecký Zdeněk Ing.1Diskuse
12:04:1415 Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce
12:04:4618 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
12:04:47Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:06:00Kopecký Zdeněk Ing.1Diskuse
12:06:02Kopecký Zdeněk Ing.2Diskuse
12:07:59Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:09:57Kopecký Zdeněk Ing.3Diskuse
12:11:39Dobrý Zdeněk PhDr.1Diskuse
12:12:20Joukl Libor Ing.3Diskuse
12:14:01Kopecký Zdeněk Ing.4Diskuse
12:15:42Joukl Libor Ing.4Diskuse
12:17:49Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:18:45Kopecký Zdeněk Ing.5Diskuse
12:19:54Černý Radek MUDr.1Diskuse
12:20:4620 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
12:20:51Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:22:5583 Veřejná zakázka – Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina
12:22:54Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:27:56Necid Radovan Ing.1Diskuse
12:31:14Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:31:2621 Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3512 v k. ú. Macourov
12:31:25Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:32:2945 Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
12:32:29Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:07:42Joukl Libor Ing.2Diskuse
13:08:0284 Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti – k. ú. Kamenice nad Lipou, k. ú. Horní Bítovčice
13:08:01Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:08:5785 Změna v hospodaření s nemovitými věcmi v k. ú. Pávov a k. ú. Jihlava
13:08:57Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:11:3045 Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
13:11:33Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:13:10Chlád Zdeněk1Diskuse
13:14:31Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:15:53Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:16:29Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:18:5646 Neposkytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015
13:19:00Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:20:0447 Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2015
13:20:03Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:20:31Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
13:21:3149 Zapojení Kraje Vysočina do projektu Dolního Rakouska financovaného z programu Evropa pro občany
13:21:31Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
13:21:43Vlček Lukáš Bc.1Diskuse
13:21:45Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:22:4550 Žádost o proplacení dotace
13:22:45Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:23:33Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:24:10Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:25:2552 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
13:25:24Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:25:35Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:27:50Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:28:0258 Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
13:28:01Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:28:41Černá Marie Ing.1Diskuse
13:30:25Kružíková Marie RNDr.2Diskuse
13:33:5563 Projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
13:33:54Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:37:15Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:38:2564 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
13:38:33Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:39:27Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:41:50Kružíková Marie RNDr.2Diskuse
13:44:44Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:45:36Kružíková Marie RNDr.3Diskuse
13:46:15Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
13:48:2767 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu a Family Pointu Žďár nad Sázavou
13:48:39Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:49:0767 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu a Family Pointu Žďár nad Sázavou
13:49:06Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:50:0986 Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a prorodinné aktivity v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
13:50:08Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:52:4087 Změna zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
13:52:39Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:54:1276 Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
13:54:11Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
13:54:20Chlád Zdeněk1Diskuse
13:55:4080 Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
13:55:40Chlád Zdeněk1Diskuse
13:55:46Černá Marie Ing.1Diskuse
13:57:0081 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
13:57:15Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:57:55Černý Radek MUDr.1Diskuse
13:59:22Benc Ota Mgr.2Diskuse
14:00:2388 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
14:00:23Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:01:00Chlád Zdeněk1Diskuse
14:02:0089 Rozprava členů zastupitelstva
14:02:04Benc Ota Mgr.1Diskuse