CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2015 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 10.11.2015 Predsedajúci: J. Běhounek
09:56:026. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
09:56:021 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2015
10:01:00Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
10:10:472 Zpráva o činnosti rady kraje
10:12:45Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:14:09Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:15:31Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:16:58Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:20:10Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:21:54Fialová Jana Ing.1Diskuse
10:22:34Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:23:43Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
10:24:28Fialová Jana Ing.2Diskuse
10:24:54Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:26:48Chlád Zdeněk1Diskuse
10:29:48Joukl Libor Ing.2Diskuse
10:32:41Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:34:19Fialová Jana Ing.3Diskuse
10:35:52Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:37:27Chlád Zdeněk2Diskuse
10:37:32Chlád Zdeněk3Diskuse
10:37:39Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
10:37:41Chlád Zdeněk4Diskuse
10:38:02Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:38:49Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:39:56Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:40:11Kaňkovský Vít MUDr.3Diskuse
10:40:34Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:40:36Kaňkovský Vít MUDr.4Diskuse
10:40:45Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
10:40:53Novotný Vladimír Ing.5Diskuse
10:42:273 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:42:26Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:42:32Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:44:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:44:44Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:45:27Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:51:14Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:56:32Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:59:234 Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
11:00:515 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
11:02:07Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:03:20Slámečka Jan1Diskuse
11:06:02Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:06:11Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:07:50Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
11:11:10Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:12:036 Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
11:13:517 Předání majetku na příspěvkové organizace
11:15:448 Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
11:15:519 Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - pořízení MR
11:17:4910 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
11:19:2111 Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
11:20:5612 Projektová kancelář Kraje Vysočina
11:22:44Vlček Lukáš Bc.1Diskuse
11:23:04Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:23:24Černá Marie Ing.1Diskuse
11:25:55Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:36:53Dobrý Zdeněk PhDr.1Diskuse
11:47:32Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:54:30Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:57:25Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:05:13Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:05:53Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
12:06:02Benc Ota Mgr.2Diskuse
12:06:20Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.3Diskuse
12:06:48Benc Ota Mgr.3Diskuse
12:10:2313 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
12:10:23Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:11:2112 Projektová kancelář Kraje Vysočina
12:11:2513 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
12:11:24Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:13:29Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:13:3314 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
12:13:33Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:14:4549 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
12:14:44Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:14:50Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:15:18Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
12:15:32Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:15:3949 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
12:15:38Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:15:43Černá Marie Ing.1Diskuse
12:15:49Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
12:16:0049 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
12:15:59Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
12:16:4251 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
12:16:51Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
12:17:31Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:19:13Kučera Tomáš Ing.2Diskuse
12:19:34Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:21:2053 Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
12:21:29Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:22:16Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:25:22Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:26:34Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:28:04Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:28:30Joukl Libor Ing.3Diskuse
12:29:54Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
12:30:47Joukl Libor Ing.4Diskuse
12:31:5554 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
13:05:30Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:07:1055 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:07:09Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:08:5356 Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
13:08:52Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:11:07Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:11:1357 Dodatek zřizovací listiny
13:11:12Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:11:29Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:11:3757 Dodatek zřizovací listiny
13:11:37Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:11:4457 Dodatek zřizovací listiny
13:11:43Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:11:43Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
13:11:5357 Dodatek zřizovací listiny
13:11:52Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:11:58Číž Josef1Diskuse
13:12:4161 Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
13:12:40Číž Josef1Diskuse
13:12:46Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:13:26Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
13:13:31Slámečka Jan1Diskuse
13:13:32Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
13:13:43Fialová Jana Ing.3Diskuse
13:14:06Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:14:5666 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
13:15:07Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:15:30Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:15:55Fialová Jana Ing.2Diskuse
13:18:0068 Vyjádření ke společnému vzdělávání
13:17:59Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:18:09Fialová Jana Ing.2Diskuse
13:18:49Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
13:21:26Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
13:22:32Jirků Ladislav PaedDr.1Diskuse
13:24:06Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:25:13Fialová Jana Ing.3Diskuse
13:27:34Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:28:55Kodet Václav Ing.1Diskuse
13:29:58Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:31:34Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
13:32:30Černá Marie Ing.1Diskuse
13:34:02Fialová Jana Ing.4Diskuse
13:35:2070 Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
13:35:33Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:38:43Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:40:06Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:40:52Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
13:42:29Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
13:42:47Vystrčil Miloš RNDr.4Diskuse
13:43:00Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
13:44:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:45:20Fialová Jana Ing.2Diskuse
13:45:52Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
13:46:58Fialová Jana Ing.3Diskuse
13:47:17Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
13:49:14Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:49:2171 Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
13:49:20Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:49:55Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:50:0374 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
13:50:02Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:50:04Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:51:0971 Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
13:51:09Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:51:21Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:56:40Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:58:19Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
14:01:32Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
14:02:33Vystrčil Miloš RNDr.4Diskuse
14:03:3772 Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
14:03:45Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
14:04:03Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
14:04:5573 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
14:05:04Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
14:06:3079 Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
14:06:29Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
14:06:42Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:08:2780 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
14:08:26Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:10:0881 Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
14:10:07Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:11:12Černá Marie Ing.1Diskuse
14:15:10Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
14:16:35Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
14:20:43Pačiska Karel Ing.1Diskuse
14:22:29Krčál Petr Mgr. Bc.3Diskuse
14:24:0582 Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
14:24:05Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:25:55Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
14:27:33Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
14:30:0383 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015
14:30:02Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:30:58Černá Marie Ing.1Diskuse
14:31:31Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
14:31:52Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
14:33:1784 Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
14:33:16Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:35:3785 Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
14:35:36Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:37:1586 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
14:37:14Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:39:0285 Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
14:39:01Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:39:1385 Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
14:39:12Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:40:0190 Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
14:40:00Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:42:0987 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
14:42:09Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:42:15Chlád Zdeněk1Diskuse
14:43:4288 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
14:43:41Chlád Zdeněk1Diskuse
14:45:3689 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
14:45:35Chlád Zdeněk1Diskuse
14:45:41Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
14:47:0891 Rozprava členů zastupitelstva
14:47:16Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:50:18Černá Marie Ing.1Diskuse
14:51:48Bárta Ladislav Bc.1Diskuse