CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2015 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 08.09.2015 Predsedajúci: J. Běhounek
10:01:28Nahrávka
10:01:281 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2015
10:08:04Soukup Jaroslav Ing. MBA1Diskuse
10:09:07Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:11:332 Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015
10:12:45Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:16:43Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:19:13Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:21:30Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:31:392 Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015
10:32:00Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:34:23Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:36:00Joukl Libor Ing.2Diskuse
10:41:57Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:45:24Joukl Libor Ing.3Diskuse
10:48:07Fialová Jana Ing.1Diskuse
10:49:32Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:50:16Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:50:18Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:51:22Fialová Jana Ing.2Diskuse
10:51:46Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:52:57Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
10:53:42Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
10:55:49Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
10:56:41Benc Ota Mgr.3Diskuse
10:57:35Chlád Zdeněk1Diskuse
10:58:51Fialová Jana Ing.3Diskuse
10:59:32Joukl Libor Ing.4Diskuse
11:02:39Chlád Zdeněk2Diskuse
11:04:12Fialová Jana Ing.4Diskuse
11:06:05Benc Ota Mgr.4Diskuse
11:06:48Vystrčil Miloš RNDr.4Diskuse
11:09:02Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:11:25Joukl Libor Ing.5Diskuse
11:16:24Vystrčil Miloš RNDr.5Diskuse
11:16:33Joukl Libor Ing.6Diskuse
11:16:35Vystrčil Miloš RNDr.6Diskuse
11:18:11Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
11:20:02Černý Radek MUDr.2Diskuse
11:20:06Černý Radek MUDr.3Diskuse
11:20:11Kasal Jan Mgr. Ing.2Diskuse
11:20:39Černý Radek MUDr.4Diskuse
11:21:31Joukl Libor Ing.7Diskuse
11:24:56Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:27:40Černý Radek MUDr.5Diskuse
11:29:43Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
11:31:07Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
11:32:52Vystrčil Miloš RNDr.7Diskuse
11:34:32Joukl Libor Ing.8Diskuse
11:40:013 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
11:40:03Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:41:59Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:43:39Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:45:34Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:45:38Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.3Diskuse
11:48:43Chlád Zdeněk1Diskuse
11:53:064 Rezignace člena zastupitelstva kraje
11:53:05Chlád Zdeněk1Diskuse
11:54:125 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2014
11:54:11Chlád Zdeněk1Diskuse
11:54:28Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:56:546 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
11:58:08Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
11:58:467 Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - dodatek smlouvy
12:00:028 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12:02:119 Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě
12:03:04Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:07:38Benc Ota Mgr.2Diskuse
12:08:50Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
12:10:4010 Společné prohlášení Sousedský dialog 2030
12:12:35Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:16:16Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:19:21Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
12:21:2211 FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
12:22:5812 Zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
12:24:4313 Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
12:26:01Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:27:42Černý Radek MUDr.1Diskuse
12:30:0414 Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
12:31:07Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:36:28Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
12:40:01Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:42:39Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:44:0015 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13:23:4116 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava
13:27:36Plodík Milan1Diskuse
13:28:4317 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu RTG přístroje pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
13:30:2818 Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
13:31:48114 Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
13:33:0519 Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2014
13:33:12Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:36:5720 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
13:37:05Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:39:2021 Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2015
13:41:1222 Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
13:41:52Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:42:3623 Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13:43:09Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:45:02Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:47:41Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:50:47Joukl Libor Ing.2Diskuse
13:53:1025 Regionální akční plán Kraje Vysočina
13:54:27Černá Marie Ing.1Diskuse
13:55:36Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:57:24Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:59:02Joukl Libor Ing.2Diskuse
14:00:22Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:02:1526 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
14:04:3127 Projekt Biodiverzita PP Hajnice
14:04:43Chlád Zdeněk1Diskuse
14:06:22Joukl Libor Ing.1Diskuse
14:06:4328 Příprava projektů kraje zaměřených na snižování energetické náročnosti budov pro programovací období EU 2014-2020
14:06:42Joukl Libor Ing.1Diskuse
14:08:1387 FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
14:08:34Joukl Libor Ing.1Diskuse
14:10:03Fialová Jana Ing.1Diskuse
14:10:0890 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
14:10:07Fialová Jana Ing.1Diskuse
14:10:37Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
14:10:4690 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
14:10:45Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
14:10:48Heřman Pavel MVDr.1Diskuse
14:11:3092 Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015
14:11:48Fialová Jana Ing.2Diskuse
14:11:57Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
14:13:07Joukl Libor Ing.1Diskuse
14:13:08Fialová Jana Ing.3Diskuse
14:14:4697 Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
14:14:45Fialová Jana Ing.1Diskuse
14:15:56Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:17:2498 Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
14:19:0099 Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s třemi vratkami zápůjček na realizaci projektů realizovaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
14:21:02100 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
14:22:34101 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
14:24:17102 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
14:25:02103 Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
14:26:53104 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
14:27:07Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:29:30105 Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
14:29:29Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:31:24106 Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
14:31:24Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:32:47107 Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
14:32:46Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:32:57111 Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
14:32:56Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:35:19112 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
14:35:18Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:40:40Necid Radovan Ing.1Diskuse
14:40:53Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
14:43:24Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
14:46:07Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
14:47:50Krčál Petr Mgr. Bc.3Diskuse
14:49:00Komínek Josef1Diskuse
14:49:09Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
14:51:35Krčál Petr Mgr. Bc.4Diskuse
14:52:23Plodík Milan1Diskuse
14:53:47113 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
14:53:57Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:56:46107 Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
14:56:50Chlád Zdeněk1Diskuse
14:57:11Kodet Václav Ing.1Diskuse
14:57:53110 FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
14:59:54115 Rozprava členů zastupitelstva