Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady ve správním území Kraje Vysočina je dočasně nedostupný.

Informace zde dříve uveřejněné je možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, a to v Informačním Systému Odpadového Hospodářství (ISOH), v části Registr zařízení.
Registr zařízení obsahuje informace o zařízeních k nakládání s odpady provozovaných v celé České republice, dostupný je na následujících internetových stránkách: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni.