Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete informace o oprávněných osobách, kterým byl Krajským úřadem Kraje Vysočina udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jsou zobrazeny informace pouze z platných souhlasů, včetně seznamu povolených odpadů.
  • Zobrazit dle typu zařízení
    Zobrazí se nové okno s možností výběru předdefinované skupiny zařízení s možností omezení dle územní jednotky. Např. kompostárny, drtící linky, sběrná místo autovraků, zpracování elektroodpadů atd.
  • Zobrazit dle přijímaných odpadů
    Zobrazí se nové okno s možností výběru předdefinované skupiny odpadů s možností omezení dle územní jednotky. Např. Odpady ze zdravotnictví, Komunální odpady, stavební odpady atd.
  • Ruční nadefinování podmínek
    Zobrazí se nové okno s možností vytvoření uživatelského přehledu. Možnost ruční definice podmínky na katalogové číslo odpadu, kód zařízení a územní jednotku
Zobrazované informace doporučujeme ověřit u oprávněných osob.
Vytvořil © 2000-2016 inisoft s.r.o.
inisoft
Verze 9.3.3.0
poslední editace databáze: 25.8.2016 14:57:31
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2016 webmaster@kr-vysocina.cz