Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménozařazenítelefonmobile-mail
Jůzl Čeněk Ing.zastupitelstvo Kraje Vysočina
Výbor pro udělování medailí
 602 509 681juzl.c@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz