Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Běhounek Jiří, MUDr.hejtman564 602 140602 481 434behounek.j@kr-vysocina.czŽižkova 57, 3.12 A
 Joukl Libor, Ing.náměstek hejtmana564 602 139777 732 319joukl.l@kr-vysocina.czŽižkova 57, 3.07 A
 Novotný Vladimír, Ing.náměstek hejtmana564 602 144731 546 469novotny.v@kr-vysocina.czŽižkova 57, 3.11 A
 Chlád Zdeněkradní564 602 124724 650 255chlad.z@kr-vysocina.czŽižkova 57, 2.11 A
 Fialová Jana, Ing., MBAradní564 602 147732 553 693fialova.j@kr-vysocina.czŽižkova 57, 3.29 A
 Hyský Martin, Ing. Bc.radní564 602 148739 587 663hysky.m@kr-vysocina.czŽižkova 57, 3.33 A
 Kružíková Marie, RNDr.radní564 602 137724 650 109kruzikova.m@kr-vysocina.czŽižkova 57, 2.13 A
 Piňos Petrradní564 602 126724 650 169pinos.p@kr-vysocina.czŽižkova 57, 2.06 A
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz