Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Vlček Lukáš, Ing.funkcenáměstek hejtmana
Lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí
 
telefon
mobil
email
 
777 334 124
vlcek.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.29 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 • Životopis
 • Osobní stránky
   vizitka VCard


 • jménotelefone-mail
   Asistentka
    Říhová Martina564 602 142rihova.m@kr-vysocina.cz
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz