Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Pacal Pavel, Mgr.qr
funkcenáměstek hejtmana
Oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fond Vysočiny
 
telefon
mobil
email
564 602 137
724 383 681
pacal.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.13 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 • Životopis
 • Osobní stránky
   vizitka VCard


 • jménotelefone-mail
   Asistentka
    Čechová Kristýna564 602 372Cechova.K@kr-vysocina.cz
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz