Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Hajnová Hana, Mgr.qr
funkce1. náměstkyně hejtmana
Regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny, nestátní neziskové organizace
 
telefon
mobil
email
 
734 690 048
Hajnova.H@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.07 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 • Životopis
 • Osobní stránky
   vizitka VCard


 • jménotelefone-mail
   Asistent
    Spurná Lucie564 602 141spurna.l@kr-vysocina.cz
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz