Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Fischerová Jana, Ing., CSc.qr
funkcenáměstkyně hejtmana
Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů
 
telefon
mobil
email
564 602 124
606 717 194
fischerova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.11 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 • Životopis
 • Osobní stránky
   elektronický certifikát pro šifrování
   vizitka VCard


 • jménotelefone-mail
   Asistentka
    Kratochvílová Marta564 602 306Kratochvilova.Marta@kr-vysocina.cz
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz