Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Zadražilová Jana, Mgr. et Mgr.qr
funkceúředník na úseku evidence kulturních památek
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení památkové péče
telefon
mobil
fax
email
564 602 357
 
564 602 426
zadrazilova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.18 B
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Herzánová Eva, JUDr.564 602 352herzanova.e@kr-vysocina.cz
nepřítomen Čermáková Olga, Ing. arch.564 602 351cermakova.o@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz