Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Vostálová Marieqr
funkceúředník na úseku veřejných sbírek, asistentka
Odbor ekonomický
telefon
mobil
email
564 602 231
724 650 206
vostalova.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.24 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz