Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Vopálka Petr, Ing.qr
funkceúředník na úseku ochrany přírody, zemědělského půdního fondu a posuzování vlivů na životní prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
fax
email
564 602 523
 
564 602 430
vopalka.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.03
Seifertova 1876/24
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Gottfried Jaroslav, Ing.564 602 510gottfried.j@kr-vysocina.cz
nepřítomen Mládek František, Ing.564 602 513Mladek.F@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz