Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Šuláková Eva, Ing.qr
funkcevedoucí oddělení
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 239
734 694 508
sulakova.e@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.25 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 přítomen přítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz