Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Šloufová Marcela, Bc.qr
funkceúředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů 08
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení grantových programů
telefon
mobil
email
564 602 547
 
Sloufova.M@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.07
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Bátlová Aneta, Ing.564 602 545batlova.a@kr-vysocina.cz
  Policarová Jana, DiS.564 602 585Policarova.J@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz