Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Slavíková Michaela, Bc.qr
funkceúředník v oblasti strukturálních fondů EU se zaměřením na ekonomické zabezpečení čerpání ze SF EU 01
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 554
 
Slavikova.M@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.14
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Molák Miloš, Mgr.564 602 542molak.m@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz