Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Slaninová Jana, Mgr.qr
funkceúředník na úseku ochrany přírody a evropsky významných lokalit
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 511
724 650 266
slaninova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.15
Seifertova 1876/24
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Gottfried Jaroslav, Ing.564 602 510gottfried.j@kr-vysocina.cz
  Santander G. Morávková Dagmar, Ing.564 602 521moravkova.dagmar@kr-vysocina.cz
  Peňásová Marie, Ing.564 602 510Penasova.M@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz