Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kratochvílová Martaqr
funkceúředník na úseku organizace práce sekretariátu hejtmana 08
Odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení kanceláře hejtmana
telefon
mobil
email
564 602 306
724 650 249
Kratochvilova.Marta@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.12 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Čechová Kristýna564 602 372Cechova.K@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz