Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Sklenář Oldřich, Mgr.qr
funkceúředníkv oblasti SF EU se zaměřením na administraci OP Cíl 3
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
telefon
mobil
email
564 602 562
724 650 149
sklenar.o@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.05
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz