Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Schimmerová Ivana, Mgr.qr
funkceúředník na úseku vnitřní správy 02
Oddělení ostatních správních činností
telefon
mobil
email
564 602 179
724 650 181
schimmerova.i@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.05 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Houfová Eva, Bc.564 602 180houfova.e@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz