Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Říhová Martinaqr
funkceúředník na úseku organizace práce sekretariátu hejtmana 04
Odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení kanceláře hejtmana
telefon
mobil
fax
email
564 602 142
724 650 124
564 602 421
rihova.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.27 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
přítomen Šestáková Lenka564 602 336sestakova.l@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz