Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Procházka Jaroslav, Bc.qr
funkceúředník na úseku silničního hospodářství 02
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravy
telefon
mobil
email
564 602 245
 
Prochazka.J@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.42 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Hájková Iveta564 602 329hajkova.i@kr-vysocina.cz
nepřítomen Macura Jiří, Ing.564 602 292macura.j@kr-vysocina.cz
nepřítomen Petr Martin, Ing.564 602 412petr.m@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz