Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Mašterová Pohanová Andrea, Mgr.qr
funkceúředník na úseku prevence kriminality a koordinátor integrace cizinců
Odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
telefon
mobil
email
564 602 164
724 650 109
Pohanova.A@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.17 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Leflerová Iva564 602 175leflerova.i@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz