Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Peňásová Marie, Ing.qr
funkceúředník na úseku zemědělského půdního fondu a EIA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 510
 
Penasova.M@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.03
Seifertova 1876/24
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Gottfried Jaroslav, Ing.564 602 510gottfried.j@kr-vysocina.cz
  Vopálka Petr, Ing.564 602 523vopalka.p@kr-vysocina.cz
  Mládek František, Ing.564 602 513Mladek.F@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz