Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Pelikán Josef, Ing.qr
funkceúředník na úseku investic 05
Odbor majetkový
Oddělení správy realit
telefon
mobil
email
564 602 204
724 650 177
Pelikan.J@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.21 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Kadlec Josef, Ing.564 602 362Kadlec.J@kr-vysocina.cz
  Zejdová Marcela564 602 276Zejdova.M@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz