Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Paulíková Radkaqr
funkceúředník na úseku rozpočtu a financování 03
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu a financování
telefon
mobil
email
564 602 597
 
paulikova.r@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.21 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 přítomen přítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
přítomen Tesařová Renáta, Bc.564 602 190tesarova.r@kr-vysocina.cz
nepřítomen Bělochová Olga564 602 236Belochova.O@kr-vysocina.cz
nepřítomen Urbanová Lenka564 602 236urbanova.l@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz