Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Panáčková Jaroslavaqr
funkceúředník na úseku grantů a příspěvků
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení památkové péče
telefon
mobil
email
564 602 296
724 650 147
panackova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.25 B
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Hrbek Vít, Mgr.564 602 358hrbek.v@kr-vysocina.cz
  Tlačbabová Kamila, Mgr.564 602 352tlacbabova.k@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz