Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Říhová Regina, Bc.qr
funkceúředník na úseku organizace práce a propagace
Odbor sekretariátu hejtmana
Oddělení kanceláře hejtmana
telefon
mobil
email
564 602 145
724 650 248
rihova.r@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.26 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz