Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Nováková Jana, Ing.qr
funkceúředník na úseku ochrany přírody a evropsky významných lokalit 02
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
fax
email
564 602 575
724 650 213
564 602 430
Novakova.J2@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.13
Seifertova 1876/24
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Kratochvílová Martina, Ing.564 602 503kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
nepřítomen Pokorný Jan, Ing.564 602 509pokorny.j@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz