Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Musilová Libuše, Bc. et Bc., DiS.qr
funkceodborný pracovník projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní péče
telefon
mobil
email
567 157 842
704 984 763
Musilova.L@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
34 F
Vrchlického 59
Jihlava

 

 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz