Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Mládek Antonín, JUDr., Ph.D.qr
funkceúředník na úseku právní agendy
Odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon
mobil
fax
email
564 602 442
 
564 602 428
mladek.a@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.30 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz