Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Matoušková Ivana, Mgr. Bc.qr
funkceúředník na úseku sociálně právního poradenství a sociálně právní ochrany
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální ochrany a prevence
telefon
mobil
email
564 602 823
734 694 485
matouskova.i@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.08 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Nosková Alena, Mgr.564 602 839noskova.a@kr-vysocina.cz
  Chalupová Kateřina, Mgr.564 602 859chalupova.k@kr-vysocina.cz
  Průšová Miluše, DiS.564 602 842Prusova.M@kr-vysocina.cz
  Krčková Eva, Bc.564 602 824Krckova.E@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz