Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Mastný Antonínqr
funkceúředník na úseku správy databází a aplikací 01
Odbor informatiky
Oddělení správy databází a aplikací
telefon
mobil
email
564 602 311
724 650 238
mastny.a@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.07 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Krotký Jaroslav, Ing.564 602 109krotky.j@kr-vysocina.cz
nepřítomen Žák Karel, Ing.564 602 309zak.k@kr-vysocina.cz
nepřítomen Bobek František, Ing.564 602 314bobek.f@kr-vysocina.cz
nepřítomen Lysa Milan, Bc.564 602 323lysa.m@kr-vysocina.cz
nepřítomen Čermák Petr564 602 316Cermak.P2@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz