Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Marešová Dita, Ing.

funkceexternista
vytváření elektronické mapy příkladů dobré praxe obcí
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
telefon
mobil
email
564 602 559
 
maresova.d@seznam.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
Jihlava
Žižkova 16
1.10

 
MagNet
vytváření elektronické mapy příkladů dobré praxe obcí


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz