Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Macura Jiří, Ing.qr
funkceúředník na úseku silničního hospodářství a plánování rozvoje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravy
telefon
mobil
email
564 602 292
724 650 218
macura.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.42 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Hájková Iveta564 602 329hajkova.i@kr-vysocina.cz
  Petr Martin, Ing.564 602 412petr.m@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz