Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Mackaničová Katarína, Mgr.qr
funkcepsycholog
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální ochrany a prevence
telefon
mobil
email
564 602 840
734 694 522
Mackanicova.K@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
14
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz