Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Krylová Martina, Bc. et Bc.qr
funkceúředník na úseku statistiky, metodiky a koncepce zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní péče
telefon
mobil
email
564 602 467
 
Krylova.M@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.10 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Křížek Miroslav, Bc.564 602 456Krizek.M2@kr-vysocina.cz
  Krátká Ludmila, Bc.564 602 452Kratka.L@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz