Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kružíková Ditaqr
funkceúředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí 01
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
fax
email
564 602 578
 
564 602 424
Kruzikova.D@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.32 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
přítomen Křemínská Marie564 602 574kreminska.m@kr-vysocina.cz
přítomen Karásková Jana564 602 240karaskova.j@kr-vysocina.cz
nepřítomen Vídenská Jana564 602 242videnska.j@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz