Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Krpálková Marcela, Mgr.qr
funkceúředník na úseku silniční dopravy 06
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravy
telefon
mobil
email
564 602 254
 
Krpalkova.M@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.27 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Kovář Petr, Ing.564 602 238kovar.p@kr-vysocina.cz
  Hrnčiar Jozef, Ing.564 602 241hrnciar.j@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz