Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kotrčová Dagmar, Mgr.qr
funkceúředník na úseku silniční dopravy 02
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravy
telefon
mobil
email
564 602 393
 
Kotrcova.D@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.44 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Balcárek Oto, Ing.564 602 391balcarek.o@kr-vysocina.cz
nepřítomen Kasalová Zdeňka, Ing.564 602 290kasalova.z@kr-vysocina.cz
nepřítomen Půžová Lada564 602 243puzova.l@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz