Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kotrbová Václava, Mgr., MScqr
funkceanalytik a metodik společných nákupů kraje a PO
Odbor analýz a podpory řízení
telefon
mobil
email
564 602 327
604 250 412
kotrbova.v@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.04 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Lisa Karel, Ing.564 602 339Lisa.Karel@kr-vysocina.cz
  Hadrava Martin, Bc.564 602 159hadrava.m@kr-vysocina.cz
  Kabátek Petr, Ing.564 602 113kabatek.p@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz