Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kolčavová Libuše, Mgr.qr
funkceúředník na úseku organizace školství 01
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení organizace školství
telefon
mobil
email
564 602 957
 
kolcavova.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
310
Věžní 4284/28
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz