Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kolář Petr, Ing.qr
funkcevedoucí odboru
Odbor majetkový
telefon
mobil
fax
email
564 602 214
724 650 122
564 602 433
kolar.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.24 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz