Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kasalová Jana, Bc.qr
funkceúředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 594
 
Kasalova.J@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.30 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Landová Jana564 602 570landova.j@kr-vysocina.cz
  Nejedlá Věra564 602 572nejedla.v@kr-vysocina.cz
  Elblová Jana564 602 569elblova.j@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz