Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kafková Jitkaqr
funkceúředník na úseku ekonomiky školství 08
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení financování školství
telefon
mobil
email
564 602 936
 
kafkova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
415
Věžní 4284/28
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Nevrkla Zdeněk, Ing.564 602 960nevrkla.z@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz