Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Kadlec Zdeněk, Mgr. Ing., dr. h. c.qr
funkceředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
Grémium ředitele
telefon
mobil
fax
email
564 602 250
724 650 114
564 602 422
kadlec.z@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.21 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz