Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Janoušek Pavel, Ing.qr
funkceúředník na úseku rozpočtu a financování 04
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 261
 
janousek.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.26 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Kšírová Vladimíra564 602 223ksirova.v@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz