Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Houška Miroslav, Ing.qr
funkcenáměstek hejtmana
Ekonomika, doprava a silniční hospodářství
 
telefon
mobil
email
 
602 739 759
houska.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.33 A
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 • Životopis
 • Osobní stránky
   vizitka VCard


 • jménotelefone-mail
   Asistentka
    Holéczyová Darina, Bc.564 602 336Holeczyova.D@kr-vysocina.cz
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz