Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Hekerle Lukáš, Bc.qr
funkceúředník na úseku organizace práce a agendy výherních hracích přístrojů a jiných podobných her
Odbor ekonomický
telefon
mobil
email
564 602 231
 
Hekerle.L@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.24 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz